MM

Елеватори


Код продукту 1274_00

Люкселеватор прямий, 2,5мм

Код продукту 1237_00

Елеватор Heidbrink, правий, 2мм

Код продукту 1236_00

Елеватор Heidbrink, лівий, 2мм

Код продукту 1090_51

Люкселеватор вигнутий, 5мм

Код продукту 1090_50

Люкселеватор прямий, 5мм

Код продукту 1090_30

Елеватор прямий, 3мм

Код продукту 1047_00

Елеватор Lindo-Levin, 3,5мм